• Sterftecijfers

    Sterftecijfers 2012

    In welk ziekenhuis heb ik de meeste kans om te overlijden?

    Onderstaand zijn de landelijke sterftecijfers per diagnosegroep gefilterd weergegeven. Deze zijn afkomstig van de officieel gepubliceerde sterftecijfers per ziekenhuis in Nederland.

    Selecteer één van de onderstaande diagnosegroepen om een overzicht te bekijken.

    Wat is een SMR-score? (consumentenbond-leeswijzer)

  Diagnosegroep Overzicht/Ziekenhuis
HSRM
  Endocrieneziekten, voedings- en stofwisselingsstoornissen en aandoeningen van immuunsysteem
Aandoeningen van vocht- en elektrolytenhuishouding
Diabetes mellitus met complicatie
  Infectieziekten en parasitaire aandoeningen
Sepsis (behalve tijdens bevalling)
  Letselenvergiftiging
Complicatie v chir procedure of med zorg
Complicatie v hulpmiddelen, impl of transpl
Intracraniaal letsel
Heupfractuur
  Nieuwvormingen
Blaaskanker
Nng tumoren of tumoren van onzekere aard
Slokdarmkanker
Alvleesklierkanker
Metastasen
Kanker van rectum en anus
Prostaatkanker
Leukemie
Colonkanker
Borstkanker
Non-Hodgkin lymfoom
Maagkanker
Longkanker en bronchuskanker
  Symptomen; klachten; niet nader omschrevenen overige aandoeningenen factoren die de gezondheid beïnvloeden
Shock
  Ziekten van ademhalingsstelsel
Pleuritis, pneumothorax, klaplong
Aspiratiepneumonie door voedsel, braken
COPD en bronchiëctasie
Pneumonie
Ov aandoeningen vd onderste luchtwegen
  Ziekten van bloed en bloedvormendeorganen
Deficiënties en andere anemie
  Ziekten van hart en vaatstelsel
Pulmonale hypertensie
Perifere en viscerale atherosclerose
Acute cerebrovasculaire aandoening
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen
Hartfalen, zonder hypertensie
Overige circulatoire aandoeningen
Acuut myocardinfarct
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren
Trombose of embolie v aorta en arteri
Hartklepaandoeningen
Hartritmestoornissen
Aneurysmata v aorta en overige arteri
  Ziekten van spijsverteringsstelsel Intestinaleinfectie
Leveraandoeningen, alcohol-gerelateerd
Galwegaandoeningen
Overige gastrointestinale aandoeningen
Diverticulose en diverticulitis
Gastrointestinale bloeding
Darmobstructie zonder hernia
Overige leveraandoeningen
  Ziekten van urogenitaalstelsel
Urineweginfecties
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen
Chronische nierziekten
  Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
Coma, stupor en hersenbeschadiging